TƯ VẤN TUYỂN SINH

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

Tư vấn viên:

Thạc sĩ: Trần Thoại Châu - Phụ trách khoa Xây dựng

Công nghệ kỹ thuật kiến trúc

Tư vấn viên:

KTS. Hoàng Tiến Ninh - Phụ trách Khoa Kiến trúc

Cấp, thoát nước

Tư vấn viên:

Thạc sĩ: Lê Thị Thái Hà - Giảng viên ngành Cấp, thoát nước

Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng

Tư vấn viên:

Thạc sĩ: Phạm Minh Đức - Trưởng Bộ môn Vật liệu xây dựng

Công nghệ kỹ thuật giao thông

Tư vấn viên:

Thạc sĩ: Nguyễn Thị Hồng Phấn - Trưởng Bộ môn Cầu đường

Quản lý tòa nhà

Tư vấn viên:

Thạc sĩ: Trần Hồng Sơn - Trưởng Bộ môn Quản lý tòa nhà

Thiết kế nội thất

Tư vấn viên:

KTS. Hoàng Tiến Ninh - Trưởng Khoa Kiến trúc

Trắc địa công trình

Tư vấn viên:

Thạc sĩ: Hoàng Xuân Tân - Trưởng Bộ môn Thi công

Quản lý xây dựng

Tư vấn viên:

Thạc sĩ: Nguyễn Xuân Tùng - Phó khoa Kinh tế - Quản lý xây dựng

Điện công nghiệp

Tư vấn viên:

Thạc sĩ: Nguyễn Đức Thành - Trưởng Bộ môn Điện

Kế toán

Tư vấn viên:

Thạc sĩ: Đỗ Thị Xuân Thu - Trưởng khoa Kinh tế - QLXD

Quản trị kinh doanh

Tư vấn viên:

Thạc sĩ: Nguyễn Tấn Phùng - Trưởng Bộ môn Kinh tế

Quản trị kinh doanh bất động sản

Tư vấn viên:

Thạc sĩ: Nguyễn Tấn Phùng - Trưởng Bộ môn Kinh tế

Chương trình Công nghệ XD Nhật Bản JCC

Tư vấn viên:

Thạc sĩ: Phạm Thị Lê Vân - Trưởng phòng Khoa học - Hợp tác Quốc tế

Logistics

Tư vấn viên:

Thạc sĩ: Nguyễn Tấn Phùng - Trưởng Bộ môn Kinh tế

Thiết Kế Đồ Hoạ

Tư vấn viên:

KTS. Hoàng Tiến Ninh - Trưởng Khoa Kiến trúc