Công Nghệ Xây Dựng Nhật Bản (JCC)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG NHẬT BẢN (JCC)

Chương trình đào tạo Công nghệ Xây dựng Nhật Bản (JCC) là kết quả hợp tác giữa Trường Cao đẳng Xây dựng TPHCM và Công ty Earth Construction Consultants Co.,Ltd, Nhật Bản.

Thời gian đào tạo từ 6 tháng – 8 tháng.