NGÀNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP - HỆ TRUNG CẤP

TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP

Nghề Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Mã ngành: 5580202

1. Mục tiêu chung:

Chương trình đào tạo ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp trình độ Trung cấp nhằm mục đích trang bị cho người học sự phát triển về kỹ năng nghề nghiệp, có phẩm chất chính trị và có tư cách đạo đức, có ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Người học sau khi được đào tạo, sẽ có đầy đủ năng lực làm việc theo đúng yêu cầu chuyên môn của ngành Xây dựng, đáp ứng được các yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.

2. Mục tiêu cụ thể:  

2.1 Về kiến thức:

- Được trang bị hệ thống kiến thức chuyên môn về kết cấu xây dựng, kỹ thuật thi công công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, bóc tách khối lượng;

- Có khả năng vận dụng những kiến thức nghề nghiệp đã được đào tạo vào trong thực tế sản xuất với vai trò của một cán bộ kỹ thuật công trình, họa viên thiết kế, đọc hiểu bản vẽ.

2.2 Về kỹ năng:

Hình thành, phát triển kỹ năng mềm và kỹ năng thực hành nghề nghiệp, cụ thể:

- Kỹ năng đọc hiểu kết cấu công trình qui mô vừa và nhỏ;

- Kỹ năng triển khai bản vẽ kết cấu; lập dự toán;

2.3 Về thái độ:

Có ý thức trách nhiệm công dân, có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong chuyên nghiệp; Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của Nhà nước và các quy định của nơi làm việc; Đáp ứng tốt yêu cầu về đạo đức nghề nghiệp trong lĩnh vực xây dựng; Có tinh thần trách nhiệm và trung thực trong công việc.

3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sinh viên sau khi tốt nghiệp bậc đào tạo, hoàn toàn có đầy đủ năng lực để làm việc với vai trò cán bộ kỹ thuật làm việc tại các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng, các viện nghiên cứu, các cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực xây dựng; các cơ sở đào tạo chuyên về xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, có khả năng học liên thông nâng cao trình độ chuyên môn.

Xem chi tiết Tại đây

 

ĐĂNG KÝ HỒ SƠ

- Hướng dẫn tra cứu điểm

- Hướng dẫn nhập hồ sơ xét tuyển 

 • Hệ đăng ký
Thông tin hồ sơ
 • Họ và tên *
 • Giới tính *
  Nam Nữ
 • Ngày sinh *
 • Điện thoại *
 • Email *
 • Dân tộc *
 • Tôn giáo *
 • Nơi sinh *
 • Số CMND/CCCD
 • Ngày cấp
 • Nơi cấp
 • Tỉnh/ TP nơi học lớp 12 *
 • Quận huyện nơi học lớp 12 *
 • Trường THPT *
 • Năm tốt nghiệp *
 • Đối tượng *
 • Khu vực *
 • Địa chỉ liên lạc *
Thông tin đăng ký
 • Chọn hình thức xét tuyển *
 • Ngành xét tuyển *
 • Chọn thời gian học *
 • Tổ hợp môn xét tuyển *
 • Nhập điểm *
 •  
CÁC NGÀNH KHÁC

NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP - HỆ TRUNG CẤP

TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP

Nghề Kế toán doanh nghiệp

Mã ngành: 5340302

NGÀNH HỌA VIÊN KIẾN TRÚC - HỆ TRUNG CẤP

TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP

Nghề Hoạ viên kiến trúc

Mã ngành: 5580102

NGÀNH CẤP, THOÁT NƯỚC - HỆ TRUNG CẤP

TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP

Nghề Cấp, thoát nước

Mã ngành: 5520312

NGÀNH THIẾT KẾ NỘI THẤT - HỆ TRUNG CẤP

TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP

Nghề Thiết kế nội thất

Mã ngành: 5210403

Tư vấn tuyển sinh
 • Ngành nghề tư vấn
 • Họ và tên
 • Điện thoại
 • Khu vực